เครื่องโอโซน

เครื่องโอโซน OZONIC

 • โอโซน (Ozone หรือ O3) คือ ก๊าซที่ประกอบไปด้วยออกซิเจน 3 อะตอม มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีกว่า UVC และคลอรีนมากถึง 3,125 เท่า โดยโอโซนจะแยกย่อยสลายของโมเลกุลในสารปนเปื้อนต่างๆ โอนโซนจะเป็นก๊าซที่มีโครงสร้างไม่เสถียร แต่เมื่อแปรสภาพกลับไปเป็นก๊าซออกซิเจนแล้วก็ไม่เป็นอันตรายใดๆ


 • OZONE จากผลวิจัยที่ผ่านมาโอโซนสามารถทำลายและสร้างความเสียหายต่อโปรตีนที่ห่อหุ่มผนังเซลล์ไวรัส และการพังทลายของ RNA ที่มีเกลียวเดี่ยว สามารถนำไปสู่การทำลายของ CORONAVIRUS ได้หลังจากผ่านไป 30 วินาที เมื่อไวรัสนั้นสัมผัสถูกโอโซน โดยหลังจากทำลายอนุภาคเหล่านี้แล้วโอโซนจะสลายตัวแปรสภาพเป็น OXYGEN [O2]เพิ่มขึ้นในอากาศ (อ้างอิง)

 • ผลิตภัณฑ์เครื่องโอโซนทั้งหมดของเรา

  ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อโอโซนในอากาศ

  ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า เครื่องโอโซน OZONIC สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ได้มากกว่า 80% ฆ่าเชื้อราได้มากกว่า 70% และฆ่าเชื้อแบคทีเรีย E. coli ได้มากถึง 99%


  ดาวน์โหลดผลการทดสอบในอากาศ

  ผลการทดสอบการฆ่าเชื้อโอโซนในน้ำ

  ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการแสดงให้เห็นว่า เครื่องโอโซน OZONIC สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำ ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หลากหลายสายพันธุ์ ได้มากกว่า 99%


  ดาวน์โหลดผลการทดสอบในน้ำ

  VDO การฆ่าเชื้อไวรัส


  ชีวิตปลอดภัย ด้วยโอโซน

  เนื้อสัตว์และผักผลไม้โดยส่วนใหญ่สารเคมีต่างๆ เหล่านี้จะถูกสะสมในผู้บริโภค ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โอโซน จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งป้องกันสารพิษต่างๆ เข้าสู่ร่างกายของเรา

  วิธีอบฆ่าเชื้อในรถยนต์

  โอโซนสามารถ อบฆ่าเชื้อในรถยนต์ กำจัดแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส กำจัดกลิ่นบุหรี่ กลิ่นพรมและกลิ่นอับชื้นต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

  โอโซนฆ่าเชื้อได้อย่างไร

  ก๊าซโอโซน จะไปทำลายผนังเซลล์โปรตีนที่ห่อหุ้มเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ปัจจุบันโอโซนได้รับความนิยมในบ้านพักอาศัยและอุตสากรรม

  แนะนำเครื่องโอโซน ล้างสารพิษ ฆ่าเชื้อไวรัส ในผักสด-ผลไม้

  วิธีการใช้งานเครื่องโอโซน เครื่องผลิตโอโซนขนาด 800 มิลลิกรัม/ชม. สำหรับล้างสารเคมี ยาฆ่าแมลง ในผัก ผลไม้ ฆ่าเชื้อไวรัส corona และจุลลินทรีย์ ระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ

  ยินดี ให้คำแนะนำ

  เรามีบุคคลากร ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำการสั่งซื้อ ให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานในแต่ละประเภท เช่น บ้านพักอาศัย สำนักงาน ร้านอาหาร สถานพยาบาล หรือสถานที่บริการทั่วไป

  สอบถามข้อมูล ติดต่อเราตอนนี้!

   
  02-4444-001,089-4488750,083-4444001