เครื่อง โอโซน/เครื่องฟอกอากาศ
เครื่องฟอกอากาศ E:905
เครื่องฟอกอากาศ E:905s
เครื่องฟอกอากาศ E:906
เครื่องฟอกอากาศ E:907
เครื่องฟอกอากาศ E:908
เครื่องฟอกอากาศ E:909
เครื่องฟอกอากาศ E:910
เครื่องฟอกอากาศ E:910s


PRODUCT/เครื่องผลิตโอโซน
เครื่องผลิต โอโซน :Sunny

เครื่องผลิต โอโซน :Fresh
เครื่องผลิต โอโซน :Favour
เครื่องผลิต โอโซน :Best
เครื่องผลิต โอโซน :อุตสาหกรรม
      
    


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4444001
089-4488750
086-8228882

โอโซน น้ำ-อากาศ
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
โอโซน อุตสาหกรรม
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
(ขนาด 1.5 กรัม/ชม)  สำหรับกำจัดกลิ่น เหม็นต่างๆ ฆ่าเชื้อในอากาศ เหมาะ
สำหรับโรงแรม,โรงพยาบาล,โรงงาน
ใช้กับระบบปรับอากาศแบบ AHU
ขนาดห้อง 500-1000 ลบ.เมตร
(ขนาด 2.5 กรัม/ชม)   สำหรับอุตสาห
กรรมน้ำดื่มและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
-โรงงาน ทั่วไปสามารถฆ่าเชื้อกำจัด
กลิ่น ฟอกสี เพิ่มออกซิเจน ได้รวดเร็ว เคลื่อนย้าย สะดวกใช้ได้ทั้งน้ำ
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
(ขนาด 5 กรัม/ชม)   สำหรับอุตสาห
กรรมน้ำดื่มและโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป เช่น อุตสาหกรรม ถนอมอาหาร,อุตสาหกรรมแปรรูป  อาหาร สด-แห้ง อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ,นากุ้ง,ปูนิ่ม, ฆ่าเชื้อ สารเคมี พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ.
ขนาด 7.5 กรัม/ชม)สำหรับอุตสาหกรรม
น้ำดื่ม สระว่ายน้ำ และโรงงานอุตสาห
กรรมทั่วไป เช่นอุตสาหกรรมถนอมอาหาร
,อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สด-แห้ง
,อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ,นากุ้ง,
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
(ขนาด 10 กรัม/ชม)   อุตสาหกรรมน้ำดื่ม, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหารสด,
บำบัดน้ำใน Cooling Tower,ดับกลิ่น
เหม็นในโรงงาน, บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ,
บำบัดน้ำในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
(ขนาด 20 กรัม/ชม)  อุตสาหกรรมยา,
อุตสาหกรรมอาหารสด, บำบัดน้ำเสีย
โรงงาน, บำบัดน้ำใน Cooling Tower, ดับกลิ่นเหม็นในโรงงาน, บำบัดน้ำในสระ ว่ายน้ำ, บำบัดน้ำในชุมชน, บำบัดน้ำใน
ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,นากุ้ง
เครื่องผลิต โอโซน อุตสาหกรรม
(ขนาด 30 กรัม/ชม)  อุตสาหกรรมอาหาร
สด, บำบัดน้ำเสียโรงงาน, บำบัดน้ำใน
Cooling Tower,ดับกลิ่นเหม็นในโรงงาน
, บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ, บำบัดน้ำในชุมชน,
บำบัดน้ำในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ,นากุ้ง
                  
                   บริษัท โอโซนิค กรุ๊ป จำกัด สำนักงาน/โรงงาน เลขที่ 58/27-28 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4444001(Auto 10 Lines) Fax.02-421-9829 www.ozonic.co.th E-mail:ozonicgroup@hotmail.com