สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4444001
089-4488750
086-8228882


 
(ขนาด 200 มิลลิกรัม/ชม) คุณสมบัติพิเศษ ทำลายและยับยั้งเชื่อโรค ดับกลิ่นบุหรี่ กลิ่นอับชื้น หรือกลิ่นเหม็นต่างๆ เพิ่มออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์สดชื่น ลดอาการภูมิแพ้ สำหรับห้องนอน ทั่วไป (ขนาด 400 มิลลิกรัม/ชม) คุณสมบัติพิเศษ ควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล
ตั้งเวลาตั้งแต่ 5-95 นาที ปรับปริมาณ โอโซนได้2 ระดับ ใช้ได้ทั้งน้ำ และอากาศ
(ขนาด 500 มิลลิกรัม/ชม) คุณสมบัติพิเศษ ระบบตั้งเวลา ปิด - เปิด อัตโนมัติ ดับกลิ่น
บุหรี่ กลิ่นอับชื้น หรือกลิ่นเหม็นต่างๆได้
้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ ห้องนอน
ห้องทำงาน สถานบันเทิง
(ขนาด 800 มิลลิกรัม/ชม) คุณสมบัติพิเศษ ระบบตั้งเวลาปิด- เปิดอัตโนมัติ สามารถใช้ได้ทั้งในน้ำ และอากาศ เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก
โอโซน น้ำ-อากาศ
(ขนาด 1.5 กรัม/ชม) สำหรับกำจัดกลิ่น เหม็นต่างๆ ฆ่าเชื้อในอากาศ เหมาะ
สำหรับโรงแรม,โรงพยาบาล,โรงงาน
ใช้กับระบบปรับอากาศแบบ AHU
ขนาดห้อง 500-1000 ลบ.เมตร
เครื่องฟอกอากาศ สามารถ กำจัด ฝุ่นกำจัดมลภาวะเป็นพิษ เพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ไวรัส ภูมิแพ้อื่นๆ
เครื่องฟอกอากาศ ระบบโอโซน ตั้งเวลา
ปิด-เปิด อัตโนมัติสามารถ กำจัด ฝุ่นกำจัดมลภาวะเป็นพิษ เพิ่มปริมาณ ออกซิเจนในอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ไวรัส ภูมิแพ้อื่นๆ
ขนาดพื้นที่ 150-200 ตรม.รุ่นตั้งพื้น ระบบไส้กรองถอดล้างได้ เคลื่อนย้าย
สะดวก มีรีโมทคอนโทรล กำจัดฝุ่น กำจัดมลพิษ แบคทีเรีย, เชื้อรา,ไวรัส ภูมิแพ้อื่นๆ
ขนาดพื้นที่ 40-80 ตรม, รุ่นฝังใต้ฝ้า
ระบบไส้กรองถอดล้างได้ มีรีโมท
คอนโทรล กำจัดฝุ่นกำจัดมลพิษ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ไวรัส ภูมิแพ้อื่นๆ
ขนาดพื้นที่ 80-150 ตรม, รุ่นฝังใต้ฝ้า ระบบไส้กรองถอดล้างได้ มีรีโมท
คอนโทรล กำจัดฝุ่นกำจัดมลพิษ แบคทีเรีย,เชื้อรา,ไวรัส ภูมิแพ้อื่นๆ
โอโซน อุตสาหกรรม

(ขนาด 2.5 กรัม/ชม) สำหรับอุตสาห
กรรมน้ำดื่มและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
-โรงงาน ทั่วไปสามารถฆ่าเชื้อกำจัด
กลิ่น ฟอกสี เพิ่มออกซิเจน ได้รวดเร็ว เคลื่อนย้าย

(ขนาด 5 กรัม/ชม)   สำหรับอุตสาห
กรรมน้ำดื่มและโรงงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ,นากุ้ง,ปูนิ่ม, ฆ่าเชื้อ สารเคมี พืช ผัก   ผลไม้ ฯ
ขนาด 7.5 กรัม/ชม)สำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม และโรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมถนอม อาหาร,อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร สด-แห้ง,อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ,นากุ้ง,ปูนิ่ม ,ฆ่าเชื้อสารเคมี พืช ผัก ผลไม้ ฯลฯ. (ขนาด 10 กรัม/ชม)   อุตสาหกรรมน้ำดื่ม, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหารสด,
บำบัดน้ำใน Cooling Tower,ดับกลิ่น
เหม็นในโรงงาน, บำบัดน้ำในสระว่ายน้ำ,
บำบัดน้ำในธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
                 บริษัท โอโซนิค กรุ๊ป จำกัด สำนักงาน/โรงงาน เลขที่ 58/27-28 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.0-24444001(Auto 10 Lines) Fax.0-2421-9829 www.ozonic.co.th E-mail:ozonicgroup@hotmail.com