สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4444001
089-4488750
086-8228882
 


น้ำเป็นส่วนที่สำคัญในร่างกาย ทำหน้าที่ละลายวิตามินและแร่ธาตุ รวมไปถึงนำพาสารอาหารให้ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงส่วน
ต่างๆของร่างกาย น้ำยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผนังอวัยวะในร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิรักษาระดับความ
เข้มข้นของสารละลายต่างๆ เพื่อให้อวัยวะทุกส่วนทำงานได้ตามปกติ

การผลิตน้ำดื่มสะอาด ทำได้โดยการแยกหรือสลายหรือกรองความสกปรก
ดังต่อไปนี้ ออกจากน้ำก่อนใช้ดื่ม

1.ความขุ่น ทำให้น้ำมีลักษณะไม่น่าดื่ม สามารถใช้ความละเอียดของเครื่องกรองน้ำกรองแยกออก หรือให้ตกตะกอน ค่าความขุ่นที่เกิน 5 NTU จะเริ่มเห็นได้ด้วยตาเปล่า
2. ความกระด้าง   คือค่าความเข้มข้นของอนุมูลโลหะที่ไม่มีความเป็นพิษต่อร่างกายโดยตรง  เช่น
แคลเซียม (Ca+2) แมกนีเซียม (Mg+2) แต่จะมีผลต่อรสชาติของน้ำ ทำให้เกิดตะกรันในระบบท่อส่งน้ำ และมีความเชื่อว่าอาจทำให้เกิดนิ่วแก่ผู้ดื่มน้ำกระด้างมากเป็นประจำ ค่ามาตรฐานสูงสุดของความกระด้างสำหรับน้ำดื่ม เท่ากับ 500 มิลลิกรัมต่อลิตร การแก้ความกระด้างในน้ำ นิยมทำโดยการกรองด้วยสารกรองเรซิน ซึ่งทำหน้าที่ดักจับประจุแคลเซียมและแมกนีเซียม แล้วปล่อยโซเดียมแทน เมื่อประจุโซเดียมในเรซินหมด จึงต้องเปลี่ยนใหม่ หรือแช่ด้วยน้ำเกลือ เพื่อเติมประจุโซเดียมให้เรซิ่นใหม่
3. คลอรีน ในการผลิตน้ำประปาในประเทศไทย นิยมใช้คลอรีนเป็นสารฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ซึ่งกลุ่มประเทศยุโรป (EU) ได้ประกาศเลิกใช้คลอรีนในกระบวนการผลิตอาหารและน้ำประปาโดยเด็ดขาดภายในปี 2007 เนื่องจากเมื่อคลอรีนทำปฏิกิริยากับสารละลายหลายชนิดในน้ำทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง การแยกคลอรีนออกจากน้ำดื่ม ทำได้โดยการกรองด้วยผงถ่านกัมมันต์ หรือพักรอให้คลอรีนระเหยไป
4. ชื้อโรค โรคติดต่อทางน้ำดื่มส่วนใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคอหิวาตกโรค แบคทีเรียกลุ่มที่ชี้ความสกปรกในน้ำดื่ม เรียกว่า  "โคลิฟอร์มแบคทีเรีย"   ถ้าพบการปนเปื้อนของเชื้อเหล่านี้ แสดงว่าน้ำสกปรกไม่ปลอดภัยต่อการดื่ม เช่น
  • การตรวจจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด (Total Plate Count) ต้องไม่เกิน 500 โคโลนี/มล.
  • โคลิฟอร์มต่อ 100 ลบ.ซม. (NPN)  ต้องไม่เกิน 2.2 
เนื่องจากแบคทีเรียที่เล็กที่สุดมีขนาด 0.2 ไมครอน เครื่องกรองในท้องตลาดเดิม เช่น กรองเซรามิคมีประสิทธิ
ภาพเพียง  0.5 ไมครอน ไม่สามารถกรองแบคทีเรียได้ทั้งหมด จึงได้นิยมนำเอาชุดกรองประสิทธิภาพสูง RO
(Reverse Osmosis) ซึ่งกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ใช้ปั๊มแรงดันสูง 20-40 บาร์ นอกจาก
กรองเชื้อโรคแล้วยังกรองสารละลายโลหะ และแร่ธาตุในน้ำทั้งหมด จนเกิดข้อถกเถียงว่า น้ำบริสุทธิ์ RO เหมาะแก่การใช้เป็นน้ำดื่มหรือไม่

 

ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบไส้กรองเมมเบรน คล้าย RO แต่มีประสิทธิภาพการกรองที่ระดับ 0.1 ไมครอน สามารถกรองเชื้อแบคทีเรียได้ทั้งหมด โดยใช้แรงดันน้ำเพียง1บาร์ ไส้เมมเบรนกรองเชื้อโรคนี้สามารถทดแทนระบบ RO ได้เป็นอย่างดี
5.เหล็กหรือแมงกานีส ร่างกายคนต้องการธาตุเหล็กประมาณ 7-35 มก./วัน ต้องการแมงกานีสประมาณ 10 มก./วัน ธาตุเหล็กและแมงกานีสในน้ำจะทำให้น้ำมีสี มีรสไม่น่าดื่ม ทำให้เกิดคราบสนิม ใช้น้ำซักผ้าจะทำให้เกิดคราบติด
  • มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของเหล็กไว้ที่ 0.5  มก./ล.
    มาตรฐานน้ำดื่มกำหนดค่าสูงสุดของแมงกานีสไว้ที่ 0.3 มก./ล.
    การแยกเหล็กและแมงกานีสออกจากน้ำทำได้โดยการเติมอากาศ แล้วทิ้งให้ตกตะกอน หรือกรองด้วยการสารกรอง ซีโอไลท์ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับอิออนของเหล็กและแมงกานีส

                                                                                                                               
                     บริษัท โอโซนิคกรุ๊ป จำกัด สำนักงาน/โรงงาน เลขที่ 58/27-28 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4444001(Auto 10 Lines) 02-4217904 Fax.02-421-7426 www.ozonic.co.th E-mail:ozonicinter@hotmail.com