สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
02-4444001
082-4444001

089-4488750
086-8228882

 

ABOUT CONPANY


โอโซน คือ ก๊าซออกซิเจน 3 อะตอม เกิดจากการแตกตัวของออกซิเจน 2 อะตอม และไปจับ กับออกซิเจนปกติ

                       
ก๊าซโอโซน เกิดจาก
1.การได้รับพลังงานแสง UV ที่มีความยาวคลื่น 200 - 400 นาโนเมตร

2.ได้รับพลังงานไฟฟ้ามากระตุ้นในสภาวะที่เหมาะสม
3.ได้รับพลังงานจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า

 

ก๊าซโอโซนทำปฏิกิริยาฆ่าเชื้อรา เชื้อโรคได้แรงกว่าคลอรีน 3,125  เท่า
Ref : Hubner. R 1973ก๊าซโอโซนสลายกลิ่นสัตว์เลี้ยง กลิ่นอาหาร กลิ่นต่างๆ เช่น การทำ
ปฏิกิริยาเคมี สลายกลิ่นแอมโมเนีย
3O3 + 2NH3 N2 + 3H2O + 3O2
ก๊าซโอโซน  สลายพิษไอระเหยเคมี  พิษควันบุหรี่ เช่นการทำปฏิกิริยา สลายพิษไฮโดรเจนไซยาไนด์
5O3 + 2HCN 2CO2 + H2O + N2 + 5O2
องค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดค่าความปลอดภัย ในการใช้ก๊าซโอโซน
ได้ต่อเนื่องในระบบปรับอากาศ ได้ไม่เกิน 0.05 ส่วนในล้านส่วน


                                                                                                                               
                     บริษัท โอโซนิคกรุ๊ป จำกัด สำนักงาน/โรงงาน เลขที่ 58/27-28 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4444001(Auto 10 Lines) 02-4217904 Fax.0-2421-7426 www.ozonic.co.th E-mail:ozonicinter@hotmail.com