ข่าวสุขภาพอื่นๆ
 

ก๊าซโอโซน คืออะไร..?

เป็นที่ทราบกันมาช้านานแล้ว           ว่าโอโซนเป็นก๊าซที่ถือกำเนิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ เช่นจาก ปรากฏการณ์ฟ้าผ่า แสงจากดวงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งเราจะสังเกตุได้ง่ายๆว่า หลังจากที่ฝนตก อากาศจะสดชื่นขึ้น มลพิษในอากาศจะลดลง เป็นผลสืบเนื่องมาจาก มีปริมาณโอโซน ที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ในปัจจุบัน การจราจรที่มีความหนาแน่นมากขึ้น ทำให้มีปัญหามลพิษ ในอากาศที่สูงฃึ้นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฯลฯ รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่น อันไม่พึงประสงค์ มลพิษเหล่านี้ สามารถเล็ดรอดเข้ามาในรถคุณได้อย่างง่ายดาย และสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งปริมาณอ๊อกซิเจน ในรถคุณก็ลดลน้อยลงเรื่อยๆเช่นกันสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้ขับขี่ เกิดอาการง่วงซึม เหนื่อยง่าย มึนศรีษะ ภูมิแพ้ ฯลฯ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในที่สุด
 
                     

ก๊าซโอโซนคืออะไร

ขอย้อนทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้รู้จักกับก๊าซโอโซนมากขึ้นดังนี้ ก๊าซโอโซนคืออะตอมของออกซิเจน 3 อะตอมรวมกันเป็น 1 โมเลกุลของโอโซน (O3) ตามปกติออกซิเจนจะประกอบกันในลักษณะ 2 อะตอม เป็น 1 โมเลกุล (O2ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกันมากคือ O2 จะสามารถคงสภาพอยู่ได้หลายสภาวะ หรือ กล่าวได้ว่ามีความเสถียร (Stable) นั่นเองแต่ก๊าซโอโซน (O3) จะไม่คงตัวหรือไม่เสถียร (Ustable) เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิ ความร้อน ความดันและการสัมผัสกับสารที่มีพลังงานต่ำกว่า จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) อย่างรวดเร็ว ซึ่ง O3 มีปฏิกิริยาสูงถึง
2.07 Volt (Oxidation Potential)
การทำปฏิกิริยาสลายกลิ่นแอมโมเนีย
3O3 + 2NH3    ===>   N2 + 3H2 O + 3O2
การทำปฏิกิริยาสลายพิษคาร์บอนมอนอกไซด์
O3
+ CO   ===>   CO2
+ O2   
1. ฆ่าเชื้อโรคได้รวดเร็ว โดยเฉพาะ แบคทีเรีย(ทำให้เกิดโรคและกลิ่นเหม็น) ที่ความเข้มข้นเพียง 0.01-0.04 PPM
2. ทำลาย กลิ่น สารเคมี และก๊าศพิษได้ดีเยี่ยม
3. ไม่ทิ้งพิษตกค้าง เพราะเมื่อทำปฏิกิริยากับมลพิษเสร็จทุกครั้ง จะได้ ออกซิเจน (O2)จึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี
4. สามารถ ผลิตขึ้นได้จากอากาศทั่วไป และบริเวณที่มีไฟฟ้าใช้
5. สามารถควบคุมได้ง่ายอย่างอัตโนมัติ
6. ค่าใช้จ่ายในการใช้งานและบำรุงรักษาต่ำมากและใช้ได้ตลอดไป ไม่ต้องคอยเปลี่ยนอันใหม่
เหมือนสารเคมีดับกลิ่นอื่นๆ

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการกำจัดมลพิษในอากาศ
มลพิษ
HEPA
Electrostatic
Filter
Carbon Filter
Electrostatic
Precipitator
Media Filter
Negative
IonGenerator
Ozone
UV Light
ฝุ่นขนาดเล็ก
ดี
ใช้ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ฝุ่นขนาดกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ฝุ่นขนาดใหญ่
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
แบคทีเรีย
พอใช้
พอใช้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ดี
ไวรัส
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
รา
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ดี
ก๊าซ
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
พอใช้
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
พอใช้
กลิ่น
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ใช้ไม่ได้
ใช้ไม่ได้
ดี
ใช้ไม่ได้
เนื่องจากโอโซนมีข้อดีต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการฆ่าเชื้อ กำจัดมลพิษ ในราคาที่ไม่สูง จึงทำให้เราพบเห็นการนำโอโซนไปใช้งานอย่างกว้างข้าง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่มผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำโอโซน , เครื่องฟอกอากาศ ,เครื่องปรับอากาศในบ้าน เป็นต้น
                    บริษัท โอโซนิค กรุ๊ป จำกัด สำนักงาน/โรงงาน เลขที่ 58/27-28 หมู่ 6 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร.02-4444001(Auto 10 Lines) Fax.02-421-9829 www.ozonic.co.th E-mail:ozonicgroup@hotmail.com